Filiala Franţa

De la Liga Studentilor Romani din Strainatate
Salt la: navigare, căutare
Logo-1 LSRS Franta (640x551).jpg

Pe scurt, despre LSRS

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune.

LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.

Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.

LSRS este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă.

Obiective LSRS-Franța 2013

Logo LSRS Franta.jpg

Filiala LSRS Franța a fost înființată în mod legal în luna martie 2012. De atunci și până în prezent, într-un timp relativ scurt, LSRS Franța a organizat suficient de multe evenimente încât să se facă „auzită” în rândul studenților. Obiective:

- După cum v-a învățat până acum, LSRS Franța va continua seria evenimentelor lunare și în 2013: " Stories about entrepreneurship", "Workshop CV-uri", Petreceri organizate cu și pentru studenți, etc...

- "LSRS Franța pretutindeni" - implementarea de birouri LSRS Franța în cât mai multe universități din Franța.

- Dezvoltarea revistei studentului român din Franța, lansată de LSRS Franța în 1 noiembrie 2012.

- Lansarea unui proiect în care ne propunem să prezentăm studenților din Franța oportunitățile de pe piața muncii din România.

- Recrutarea și formarea de noi membrii în contextul multiplicării activităților în Franța.

- Dezvoltarea comunicării la nivel IT, o mai bună utilizare a uneltelor informatice ca și "Blogul LSRS Franța".

Activități LSRS Franța - 2012

Deși în mod oficial LSRS Franța a fost înființată în martie 2012, totuș proiectele filialei au început ceva mai devreme: - LSRS Franta a participat in calitate de partener al proiectului EdgeRyders; - participarea la Reuniunea Ambasadei/Consulatelor cu mediulasociativ romanesc; - Workshop pe tema „Branding Personal” - de Andreea Drugă, în colaborare cu ADERF; - „Poveşti despre antreprenoriat şi cum să îţi deschizi o afacere” - de Tudor Mafteianu, în colaborare cu ADERS; - Emisiunea „România Deșteaptă”, TVR1, interviuri cu Mihai Precup și Alexandru Urdaș, membrii LSRS-Franța, și cu alți 4 studenți la Sorbona (link youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Yx21iLToS3o); - Proiecție de film: RouJauneBleau, de Mihai Trancă; - 15 DECEMBRIE 2011-Prezentarea Noii Echipe la sediul Ambasadei Romane in Franta;

Studii în Franța

Învățământul superior francez este foarte performant și acopera toate aspectele teoretice cuprinzând 4 tipuri de formare :

- universitara;

- clasele pregatitoare pentru marile școli;

- școli specializate

- secții de tehnicieni superiori;

Pentru a urma studiile superioare, trebuie să fiți titular al unei diplome de bacalaureat sau al unei diplome echivalente. Mai multe informații găsiți aici:

Generalități

In fiecare an, Guvernul francez consacră mai mult de 20% din bugetul său național educației, o cifră foarte importantă care permite studenților să aibă acces la: - o formare superioară în toate domeniile și la toate nivelurile;

- o rețea exceptională de 400 de centre de învățământ superior și de centre de cercetare de renume international;

- cursuri și activități pedagogice adaptate fiecărui obiectiv personal și profesional;

- un sistem public care garantează calitatea formării și diplome recunoscute pe plan internațional;

- un cadru de viață și schimburi culturale de o mare bogăție în acord cu valorile Uniunii Europene;

- o formare finanțată în parte de stat pentru toți studenții;


Invatamantul superior in Franta

Invatamantul superior francez grupeaza toate formarile posterioare bacalaureatului. Doua sisteme coexista :

• un sistem deschis in cadrul universitatilor. Este sistemul care primeste cei mai multi studenti. Toti titularii de bacalaureat au dreptul sa intre fara selectie prealabila. Formarile sunt foarte diversificate;

• un sistem selectiv cu o capacitate de primire controlata. Admiterea se face prin concurs, examen sau dosar, eventual completate printr-un interviu. Acest sistem este in vigoare in special in marile scoli (grandes ecoles) precum Scoala Nationala de Administratie (ENA), Scoala Nationala Superioara, scolile de ingineri si de comert, institutele universitare de tehnologie (IUT) si institutele universitare profesionale (IUP). Acestea pregatesc in principal cadrele superioare si intermediarii statului si intreprinderilor.


Organizarea studiilor

Constatând divergențele dintre sistemele naționale și obstacolele care decurgeau de aici pentru mobilitatea studenților, miniștrii educației din 29 de țări europene au fixat în 1999, la Bologna o serie de obiective cu scopul de a armoniza arhitectura sistemului european de învățământ superior. De câțiva ani, Franța a modernizat sistemul său pentru a facilita orientările progresive și a favoriza mobilitatea internationala a studenților, aplicând cele 3 principii ale cadrului european:

• sistemul LMD in 3 cicluri : Licența (3 ani) / Master / Doctorat. În Franța se disting două tipuri de master : 1. master profesional 2. master cercetare destinate urmării unui doctorat.

• un sistem european de credite – ECTS (European Credit Transfert System), un credit corespunzător volumului de activitate pe care studentul trebuie să îl depună pentru validarea unui curs. Aceste unități se pot capitaliza și transfera.

• o organizare în semestre și în Unități de Învățământ (UE).


Priorități actuale

In 2006, Guvernul a făcut din inserția profesională a studenților o prioritate. Legea din 31 martie 2006 pentru egalitatea șanselor a creat o cartă a stagiilor semnată de Guvern și partenerii sociali cu scopul de a securiza stagiile în întreprinderi și de a le poziționa într-un parcurs de dobandire a cunoștințelor. Această lege aduce 3 garanții :

• încadrarea obligatorie a stagiarului ; • convenția–tip ce angajează răspunderea celor 3 semnatari; • implementarea dispozitivelor de evaluare și de urmarire.

Pe 25 aprilie 2006 s-a lansat o dezbatere națională despre universitate și angajare pe 3 teme :

• orientare, informare și inserție profesională; • profesionalizarea studiilor în cadrul LMD; • învățarea și dezvoltarea alternanței;

În acest cadru, o comisie nationala, prezidata de Patrick Hetzel, rector al academiei din Limoges, a predat raportul său definitiv în data de 24 octombrie 2006.

Legislație :

Codul educației (cărțile VI, VII, VIII, IX – titlul V) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CEDUCATL.rcv


Sites :

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherchehttp http://www.education.gouv.fr/

Ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche http://www.recherche.gouv.fr/

Portalul studenților http://www.etudiant.gouv.fr/

Situl dezbaterii Universitate-Angajare http://www.debat-universite-emploi.education.fr/


Dosare

- Învățământul superior în Franța : dosarul Ministerului Afacerilor externe

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/decouvrir-france_4177/france-a-z_2259/education_2621/colonne-droite_3254/sur-theme-..._3256/enseignement-superieur-france_8407.html


- Spațiu studenți : dosar al Mnisterului afacerilor externe

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-etudiants_12793/index.html


- Studii în Franța : dosarul Ambasadei Franței în Canada

http://www.ambafrance-ca.org/rubrique.php3?id_rubrique=340


- Pentru o mai bună înțelegere a reformei LMD : dosarul Universității Avignon

http://www.univ-avignon.fr/actu/actu_lmd.html


- Armonizarea învățământului superior și apropierea universitate – loc de muncă: dosar pe situl Primului Ministru

http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/education_831/les_grands_axes_832/harmonisation_enseignement_superieur_rapprochement_56524.html


Raport

Raport de informare asupra situației universităților / M. Jacques Valade, făcut în numele comisiei afacerilor culturale, Sénat – Raport de informare nr. 160, ianuarie 2004.http://www.senat.fr/rap/r03-160/r03-160.html


Publicații

- Les nouveautés de la rentrée universitaire 2006 / Ministère de l’Education nationale. – Lettre flash, 5 octobre 2006.

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/flash/lettre_flash_40.pdf

- Le système éducatif / B. Toulemonde. – La Documentation française, collection « Les Notices », 2006 (voir en particulier la notice 14 : « L’enseignement supérieur »).

- Les étudiants inscrits dans les 83 universités publiques françaises en 2005 / Ministère de l’Education nationale. – Note d’information, 24 août 2006.

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2006/ni0624.pdf

- Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles : année 2005-2006 / Ministère de l’Education nationale. – Note d’information, 23 août 2006.

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2006/ni0623.pdf

- Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche / Ministère de l’Education nationale, août 2006

http://www-education-gouv-fr.aw.atosorigin.com/pid316/reperes-et-references-statistiques.html

- L’école nationale en chiffres / Ministère de l’Education nationale, janvier 2005

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/gchiffres_e2005/chiffre.pdf

- Les établissements d’enseignement supérieur : structure et fonctionnement / Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, mai 2002.

http://www.sigu7.jussieu.fr/DPATED2/sf1.html


Carta calității pentru primirea studenților străini

Carta calității pentru primirea bursierilor guvernului francez a fost elaborată în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, a Învățământului Superior și Cercetării, conferințele centrelor (CPU, CDEFI, CGE), Consiliul național al mobilității și operatorii : Egide, Cnous, EduFrance. Această cartă se aplică întregului segment de admitere a studenților : de la selecția în țara străină, pregătirea plecării, sejurul în Franța și până la întoarcerea în țara de origine. Ea schițează în ordine cronologică suma exigențelor pe care trebuie să le îndeplinească toți participanții dacă doresc să ajungă la cel mai bun nivel internațional al dispozitivului de primire al studenților străini. Acest text compus din 74 de indicatori de performanță și de rezultat trebuie să permită fiecărui actor al dispozitivului : post diplomatic, administrația centrală a ministerului, centrele de învățământ superior, operatori, bursieri, să își împartă responsabilitățile de-a lungul acestui parcurs și la fiecare etapă de a se autoevalua.


Pentru mai multe informații :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/publications_827/cooperation-internationale-developpement_3030/brochures-grand-public_3260/charte-qualite-pour-accueil-boursiers-du-gouvernement-francais_18799/index.html


Învățarea limbii franceze

Sejur scurt sau lung, la Paris sau în regiuni, franceza la nivel începător sau pe obiective specifice, numeroase centre de formare propun diferite formule de formare adaptabile. Repertoriul care vă este prezentat grupează în mod non exhaustiv centrele de limbă în Franța care asigură cursuri de franceză ca și limbă străină. Publicat în fiecare an la inițiativa Direcției Generale a Cooperării Internaționale și a Dezvoltării din cadrul Ministerului Afacerilor externe și europene, acest instrument de lucru este in principal destinat rețelei culturale franceze din străinatate. El constituie, printre altele, un instrument prețios pentru orice student sau profesionist ce dorește să își construiască propriul parcurs de învățare a limbii franceze. Descrierea diferitelor cursuri propuse, precum și informațiile utile, au fost comunicate de cele 106 centre de limbă, repartizate în toată Franța care au dorit să figureze în acest repertoriu. Ministerul Afacerilor externe și europene precizează că informațiile comunicate de către aceste centre pot evolua în cursul anului (în special în ceea ce privește descrierea cursurilor si tarifele) și că nu angajează decât responsabilitatea acestora din urmă. Vă invită deci să luați contact cu centrele pentru a verifica aceste informații în momentul înscrierii.

Pentru mai multe informații

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/francophonie-langue-francaise_1040/langue-francaise_3094/apprendre-francais_11841/etudier-france_11842/repertoire-centres-francais-langue-etrangere-france-2009_4732/index.html


Ghidul practic al vieții în Franța pentru studenții străini

a) Cazare

Unde? - cămine universitare CROUS (filiala regională a CNOUS-ului) – résidence du CROUS - căminul facultății la care vei studia (nu toate facultățile au camin…) – résidence universitaire - reședințe private pentru tineri, la care ai nevoie de un garant, adică o persoană care lucrează în Franța și te poate ajuta la dosarul de cazare - vezi mai multe aici: http://www.univercity.fr/ - garsoniere : poți găsi anunțuri la secretariatul facultății, sau măcar te pot îndruma cât de cât ; cel mai ușor însă este sa preiei o camera de la un student care se mută ; pentru asta, vezi forum-uri, etc.

Ajutoare - CAF (www.caf.fr): independent de resursele financiare a părinților, îți poate acorda până la 220€/lună Aide au Logement - CNOUS (vezi site-ul indicat în introducere): în anumite condiții, îți poate împrumuta fara dobânda avansul pe care trebuie să-l dai proprietarului și poate să-ți fie garant față de proprietar când închiriezi


b) Bursa

În Franța bursa de stat se obține pe criterii sociale (în funcție de venitul părinților sau venitul propriu, numărul de frați, etc.), nu de merit. CROUS-ul ofera 6 eșaloane de bursă, de la 1000 la 4000 de euro/an, care în plus te scutesc de plata cotizației la securitatea socială (190€) și de plata taxei de școlarizare (150€) la universitățile de stat. Dacă ești în top-ul absolvenților de licență, poți obtine un spor de merit de circa 2000€.

Sunt însă și burse private (vezi site-ul CNOUS), care sunt mai greu de obținut.


c) Securitate Socială

Securité Sociale este asigurarea de sănătate obligatorie de care dispun toți cetățenii francezi. E finanțată din cotizații salariale, dar tu ca student va trebui să plătești aproximativ 190€/an. Îți acoperă o parte substanțială din cheltuielile de sănătate bazice (consultații la generalist, medicamente prescrise de medic, analize, spitalizare, etc.) dar nu acoperă aproape de loc cheltuielile de oftalmologie și stomatologie, care pot atinge sume uriase : 150€ cosultația la un medic specialist, 200 pâna la 500 de euro o plombă sau o pereche de ochelari de vedere, etc. Atenție, în majoritatea cazurilor va trebui să avansezi banii și vei fi rambursat prin virament dupa 2 – 3 săptămâni.

Trebuie să te înscrii la securitatea sociala la început de an universitar, la secretariatul facultății. Ai de ales între doua case de asigurari, LMDE si SMEREP, care îți propun și o asigurare complementară de 15 pâna la 40€/luna (la mutuelle). Aceasta îți permite să fii rambursat 100% la majoritatea operațiunilor de medicină generală, și cu o suma forfetară pentru oftalmologie și stomatologie (ex : 200€/an pentru ochelari și lentile de contact).


d) Transport

Ca student, te poți abona la transporturile în comun cu tarif redus. Ofertele diferă de la o regiune la alta.

In zona Parisului de exemplu, abonamentul (Carte Imagine’R) este la jumatate de preț pentru studenți și variază în funcție de perimetrul în care ai voie sa te deplasezi (250€/ an pentru Paris intra muros); îți dă dreptul în week-end si vacanțe școlare sa călătorești în toată regiunea Ile-de-France, indiferent de perimetrul inițial.


e) Telefon mobil si internet

Internetul îți va fi propus automat dacă locuiești la cămin. Dacă stai cu chirie, un abonament telefon/internet/cabluTV costa 30€/lună și îți dă dreptul să suni nelimitat în zeci de țări, printre care și România. Principalii operatori : Free, Alice, Neuf, etc.

Dacă nu beneficiezi de o asemenea ofertă, pentru a suna în România varianta cea mai convenabilă este să cumperi cartele (cartes prépayées) de la magazine specializate (Taxiphones). Costă 7,5 sau 15€, dar timpul de comunicare inclus poate varia de la o ora la 6 sau 7 ore pentru același preț. Mărcile cele mai convenabile sunt Iradium Europe de l’Est și Symacom.

Telefonia mobila cosă proporțional mai mult în Franța decât în România. Principiul este același: cartele reîncarcabile (preț pe minut ridicat) sau abonamente cu angajament de 12 sau 24 de luni cu telefon la ofertă. Pornesc de la 15€/lună (45 de minute incluse, 30 de sms-uri) și merg până la 100€/lună (minute nelimitate, internet nelimitat, sms nelimitat,...). Principalii operatori sunt Orange, SFR și Bouygues Telecom, dar sunt și operatori alternativi (Virgin Mobile, Tele2, NRJ Mobile, Auchan Mobile, Carrefour Mobile, Fnac Mobile,...) care împreună cu Bouygues au ofertele cele mai avantajoase.


f) Job

A găsi un job bun este greu, piața muncii fiind din păcate destul de închisă pentru tineri. Dar dacă ai nevoie de un job de subsistență, este ușor să găsești un part-time (travail à temps partiel) la un fast food. Metoda este să pregătești un CV și o scrisoare de intenție (lettre de motivation) și să le distribui la fast-food-urile din zona care te interesează.


g) Cont în bancă

Este absolut indispensabil să ai un cont în bancă, atât pentru a primi bursa și diferitele ajutoare, cât pentru a beneficia de securitatea sociala. Anumite bănci, cum ar fi Société Générale, CIC sau BNP Paribas au oferte speciale avantajoase pentru tineri. Se poate chiar ca universitatea ta să aibă un parteneriat cu o bancă, care să-ți ofere tarife mai avantajoase decât cele de pe piață. În general, un cont curent cu Visa sau Mastercard te costă în jur de 10€/trimestru.

Pentru a deschide un cont, trebuie să iei rendez-vous cu consilierul financiar de la banca pe care ai ales-o. Ai nevoie în general doar de cartea de identitate și de un document care să dovedească că locuiești la adresa indicată: factura de curent sau de telefon, atestație de la cămin, etc.


h) Cărți și manuale

Manualele în special pot fi foarte scumpe (30-40€) ! Aveți însă posibilitatea de a le cumpara de ocazie la jumătate de preț de la librăriile Gibert Jeune din Paris (www.gibertjeune.fr) și Gibert Joseph în toată Franța (www.gibertjoseph.com).Viața culturală în Franța

Consultați agenda culturală și spatiul dedicat tinerilor de pe :


Pentru a studia la Paris, pregătirea sejurului, viața la Paris, consultați site-urile:


Carnet de adrese

Pentru acțiunea sa internațională în favoarea studenților străini, Ministerul afacerilor externe și europene se sprijină pe 3 operatori principali :

Agentia CampusFrance

Agentia CampusFrance are ca obiective principale promovarea în străinatate a ofertei franceze de formare superioară : informații pentru studenții străini, orientare și inscriere pentru a urma studii superioare in Franta. Agentia contine 196 de aderenti (universitati, mari scoli, institute) care pun in comun experienta si savoir-faire-ul lor in serviciul studentilor straini. CampusFrance a realizat « Très Grand Catalogue en ligne » (Marele catalog Online) ce permite accesul la toataă baza de formare superioară repertoriata de ONISEP. În prezent există 34 000 de oferte de formare din care 392 în engleză. Consultați situl agenției Campusfrance

http://www.campusfrance.org/


Gestionarea burselor este asigurata in principal de 2 organisme :

Cnous (Centrul National al Lucrarilor Universitare si Scolare)

Plasat sub tutela Ministerului educației naționale, Cnous conduce rețeaua CROUS. Obiectivul său este de a da tuturor studenților aceleași șanse de acces și de reusită în învățământul superior însoțind viața lor cotidiană. CNOUS are ca misiune facilitarea vieții studenților în numeroase domenii : hrană, cazare, burse, acțiune socială și culturală, deschidere internațională... Coordonate : Sous-Direction des Affaires Internationales 6, rue Jean Calvin B.P. 49 75222 PARIS CEDEX 05 Tél. (01) 44 18 53 00
Fax : (01) 55 43 58 00
 E-mail : sdai@cnous.fr

http://www.cnous.fr

ÉGIDE (Centrul francez pentru relatii si schimburi internationale)

Asociația Egide organizează în fiecare an primirea și sejurul a mai mult de 30 000 de studenți, profesionali, oameni de știință și personalități din lumea întreagă, veniți pentru a se forma, informa sau a sta pe teritoriul francez, precum și trimiterea a 10 000 de experți și cercetători francezi în străinătate. Primul operator al ministerului Afacerilor externe pentru gestionarea burselor guvernului francez, Egide este strâns legat de orientările guvernamentale în acest domeniu al cooperării internaționale.. Coordonatele Egide 28, rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS Tél. (01) 40 40 58 58
Fax : (01) 42 00 70 08 E-mail : contact@egide.asso.fr

http://www.egide.asso.fr


Lista programelor de studiu acreditate

en Qrossroads, powered by ECA (European Consortium for Accreditation)

Directiva 36/2005/EC

Această directivă prevede accesul pe piața muncii în statele UE, fără recunoașterea diplomelor, pentru medicii, medicii dentiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști, moașele, medicii veterinari și arhitecții dintr-o țară a UE. Tuturor practicanților anumitor profesii medicale (autohtoni sau străini) li se poate cere să fie înscriși în registrul național al practicanților de profesii medicale pentru a practica într-o anume țară din UE. Arhitecților li se poate cere să fie înregistrați în registrul național al arhitecților.

Acest acces se referă la accesul în șapte profesiuni reglementate, nu ține loc de document de ședere. Celor care nu au drept de muncă în respectivul stat al UE li se permite însă să înceapă o afacere pe cont propriu.

Recunoașterea europeană a diplomei de inginer

Inginerii pot obține titlul Eur. Ing. din partea en FEANI prin ro AGIR sau altă organizație membră a FEANI.

Notă: titlul Eur. Ing. nu este recunoscut de către Italia și nu poate fi obținut și/sau purtat în Italia, deoarece membrului italian al FEANI nu îi este permis să se substituie autorităților italiene de recunoaștere a diplomelor străine. A purta titlul profesional Eur. Ing. în Italia ar introduce confuzie cu titlul profesional italian, titlu care poate fi acordat doar de către administrația educațională italiană. În Italia se pot purta numai titlurile permise de legile italiene și numai conform acestor legi. În schimb, cei care au primit titlul de inginer în Italia pot cere titlul Eur. Ing. din altă țară europeană.

Alte surse de informare

fr CampusFrance

Toate informațiile despre accesul în învățământul superior francez (studii, sejur în Franța, spații CampusFrance în străinătate). În franceză, engleză, spaniolă.

fr Alliance française

Toate informațiile despre Alianța din Paris și rețeaua mondială precum și un ghid al studentului. În franceză și engleză.

fr Alliance internationale

Situl Association des Anciens de la Cité internationale Universitaire de Paris (CIUP) anima rețeaua foștilor membri ai Cité Internationale, loc al diversității și solidarității cu țările din Sud interesate de limba franceză.

fr CIEP - Centre International d’Études Pédagogiques

Centrul de învățare a limbilor, de promovare a limbii franceze și de cooperare internațională în materie de educație. Situl propune seminarii și colocvii, centre de resurse, publicații, teste și diplome.

fr Ministerul Educației Naționale

Ministerul educației naționale, rubrica « Studii în Franța » :

en Qrossroads, powered by ECA (European Consortium for Accreditation)

Informații despre acreditare

fr http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20121/venir-etudier-en-france.html

Informații practice pentru străini despre organizarea studiilor în Franța și formalitățile de înscriere.

fr Portalul Educației- Ministère de l’Éducation

fr Nouvelle université au service de l’égalité des chances

fr OFAJ - Office franco-allemand pour la jeunesse

ro Condițiile de ședere a unui cetățean european și a membrilor săi de familie într-un alt stat din Uniunea Europeană

en Directiva de liberă circulație a cetățenilor UE

fr Directiva de liberă circulație a cetățenilor UE

ro Ghidul lucrătorului român în Franța

Dreptul de muncă al cetățenilor români: ro 1, ro 2 și ro 3

ro Ghidul drepturilor lucrătorilor din UE

en Sistemul educațional din Franța

en Lista neoficială a universităților din Franța

Condiții de ședere într-un alt stat al Uniunii Europene

De la 1 ianuarie 2014, cetățenii români au liber la muncă în 27 de țări din UE. Dreptul de muncă nu este același lucru cu dreptul de ședere, deși în general cetățenii români care au de muncă au și drept de ședere în statele membre ale UE.

Conform Directivei 2004/38/EC, ca afirmație generală, șederea liberă a unui cetățean european și a membrilor săi de familie într-un alt stat al UE durează maxim trei luni.

De asemenea, statele UE pot interzice intrarea pe teritoriul lor a cetățenilor din alte state UE care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică, siguranța publică sau al căror acces este interzis printr-o măsură de administrație publică.

„În țările membre ale Spațiului Schengen, cetățenii români au dreptul legal de ședere o perioadă de 90 zile într-un interval de 6 luni, potrivit articolul 20, paragraful 1, din Convenția de aplicare a Acordului Schengen. Pot fi făcute mai multe călătorii în acest interval, dar totalul zilelor de ședere nu trebuie sa depășească 90, de la data primei intrări în Spațiul Schengen.

După consumarea celor 90 zile, cetățeanul român are obligația de a părăsi Spațiul Schengen, putând reintra, la finalul perioadei celor 6 luni, calculate de la data primei intrări.”
Poliția de frontieră, România

Pentru șederea de mai mult de trei luni trebuiesc îndeplinite condițiile de la Art. 7 al directivei. Acesta prevede că au drept de ședere cetățenii Uniunii care îndeplinesc unul din punctele (a), (b) sau (c) și membrii lor de familie, conform punctului (d):

a) cei care muncesc (legal) sau sunt self-employed (persoană fizică autorizată) în statul respectiv;
b) au suficiente resurse materiale pentru ei și membrii lor de familie pentru a nu constitui o povară pentru sistemul de asistență socială al statului respectiv și au totodată o asigurare medicală cuprinzătoare;
c) - sunt înscriși ca studenți la o unitate de învățământ publică sau privată acreditată sau finanțată de statul respectiv, inclusiv în învățământul profesional, și
- au o asigurare medicală cuprinzătoare și asigură totodată statul respectiv printr-o declarație sau alt mijloc echivalent că au suficiente resurse materiale pentru ei și membrii lor de familie pentru a nu constitui o povară pentru sistemul de asistență socială al statului respectiv pe durata șederii lor;
d) sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii care îndeplinește condițiile de la punctele (a), (b) sau (c).

Conform art. 14, dacă cetățenii europeni și membrii lor de familie au intrat în statul gazdă pentru a căuta de muncă, ei nu vor fi expulzați dacă dovedesc că ei continuă să-și caute de muncă și că au o șansă reală de a fi angajați, cu excepția cazurilor prevăzute de măsuri de administrare publică, de siguranță publică sau de sănătate publică.

Unele state impun cererea unui document de ședere într-un anumit număr de zile de la intrarea în țara respectivă într-un scop de ședere care cade sub art. 7. A nu-l cere la timp poate fi pedepsit cu amendă sau reținere (detenție), dacă dreptul acelui stat prevede acest lucru.

A comite infracțiuni grave sau a primi ajutor social (peste 50% din venit) constituie temeiuri de expulzare. Cel din urmă temei nu se aplică azilanților recunoscuți și rezidenților pe termen lung ai UE. Expulzarea cetățenilor europeni dintr-un stat al UE poate fi contestată în trei instanțe înainte de rămâne definitivă.

Dovedirea cetățeniei europene se face în baza pașaportului sau buletinului de identitate, care constituie documente de călătorie (permisul de conducere și documentul de ședere nu constituie dovezi ale cetățeniei). Legitimarea cu documentul de ședere se poate face doar în statul în care a fost emis, în restul țărilor UE el are doar valoare de viză de intrare în statul care l-a emis sau de viză Schengen în cazul emiterii de către un stat membru al Acordului de la Schengen.

Cei care au permis de rezident pe termen lung al Uniunii Europene îl pot preschimba pe un nou permis de rezident pe termen lung al Uniunii Europene, emis de statul în care se mută, cu condiția să aibă un scop de ședere permanentă recunoscut de lege. Acest permis conferă drept la ajutor social în statul care l-a emis. Danemarca, Irlanda și Marea Britanie nu participă la preschimbarea acestor permise.

Șederea într-un alt stat al UE este explicată în detaliu de Ministerul Administrației și Internelor în ro Ghidul românului în UE.

Surse de informare asupra dreptului de ședere

Ghiduri

UE:

Dreptul de muncă al cetățenilor români în UE: