Departamentul de Relatii Externe

De la Liga Studentilor Romani din Strainatate
Salt la: navigare, căutare

Prim Consilierul Relații Externe, impreuna cu echipa sa formata din Consilier Parteneriate, Consilier Organizatii Studentesti si Consilier Relatia cu Diaspora, au următoarele atribuții:


 • Sprijină activ înființarea de asociații locale ale studenților români în cadrul universităților din țara respectivă, în funcție de necesități;
 • Inițiază și menține relații cu asociații locale ale studenților români din cadrul universităților din țara respectivă, informându‐se cu privire la problemele lor și promovând o comunicare și o colaborare strânsă între aceste asociații și LSRS;
 • Inițiază și gestionează colaborări între Filiala LSRS și alte organizații studențești de nivel regional sau național, asigurând astfel prezența LSRS în cadrul mișcării studențești din țara respectivă;
 • Identifică posibili parteneri pentru Filiala LSRS, atât permanenți, cât și temporari, pe proiecte, în vederea sprijinirii activității Filialei LSRS pentru atingerea scopurilor formulate în ”Planul de Acțiune” și ”Misiunea Filialei LSRS”. Propune formule de parteneriat și gestionează relațiile cu acești parteneri;
 • Ține o evidență precisă a tuturor contactelor și parteneriatelor externe realizate de către Filiala LSRS;
 • Răspunde de imaginea externă a Filialei LSRS, asigurându‐se de transmiterea corectă a mesajului LSRS cu respectarea principiilor enunțate în Statutul LSRS, în cazul tuturor acțiunilor membrilor personalului Filialei LSRS;
 • Coordonează executarea campaniilor de promovare LSRS, colaborând îndeaproape cu Prim Consilierul Comunicare și Informare;
 • Gestionează și organizează relațiile cu presa din țara respectivă, inclusiv presa studențească;
 • Monitorizează evenimentele relevante organizate în țara respectivă, cum ar fi târguri educaționale şi de carieră, oportunități media, evenimente studențești, ș.a. Inițiază și organizează prezența LSRS la acestea;
 • Identifică și gestionează contacte și colaborări între Filiala LSRS și organizațiile românești, studențeşti şi ale diasporei, din țara respectivă, cu respectarea principiilor prevăzute în Statutul LSRS și a prevederilor din ”Planul de Acțiune pentru Filiala LSRS”;
 • Coordonează activitățile de strângere de fonduri din surse locale, inclusiv române, pentru proiectele și acțiunile Filialei LSRS;
 • Contribuie cu articole în publicațiile LSRS, legate de experiența studenților români din țara respectivă;
 • Ține evidența parteneriatelor și colaborărilor în care este implicată Filiala LSRS;
 • Redactează comunicări periodice asupra activității Secției Relații Externe, pe care‐l publică pe Forumul LSRS la secțiunea destinată exclusiv Conducerii LSRS.