Infostud/Luxemburg

De la Liga Studentilor Romani din Strainatate
Salt la: navigare, căutare

Studii în Luxemburg

Aceastã secţiune se adreseazã tuturor celor care intentioneazã sã studieze în Luxemburg şi cuprinde informaţii referitoare la instituţiile de învãţãmânt, procesul de admitere, posibilitãţi de finanţare precum şi sfaturi utile culese din experienţa altor studenţi.

Informaţii generale

Absolvenţii cu diplomã de bacalaureat au posibilitatea de a urma studii post-liceale (Brevet de technicien supérieur BTS) sau studii universitare.

Studii nivel BTS

BTS-ul desemneazã o perioadã de studii superioare de scurtã duratã, în general 2 ani, dupã obţinerea bacalaureatului. Obiectivul principal al unei astfel de specializãri este de a pregãti studenţii în special în domeniile: administrativ, comercial, artistic sau tehnic . Planul de învãţãmânt este organizat pentru a acorda posibilitatea de a urma studiile atât în regim full time, cât şi alternând studiile cu un stagiu într-o întreprindere.

Cerinţe admitere

Candidaţii trebuie sa fie absolvenţi cu diplomã de bacalaureat iar admiterea se realizeazã pe bazã de dosar, mai puţin pentru specializarea realizator în domeniul animaţiei din cadrul Liceului tehnic de arte şi meserii (LTAM), la care se organizeazã o sesiune de examen vizând a testa cunoştinţele candidatului în domeniul artistic. Dosarul trebuie sa cuprindã un formular tip, disponibil începând cu luna aprilie a fiecãrui an. Formularul se poate obţine direct de la secretariatul liceului sau consultând site ul internet al instituţiei respective. În examinarea dosarului sunt luate în considerare atât experienţa, competenţele profesionale, cât şi motivaţia candidatului.Unele instituţii pot decide organizarea unei sesiuni de examinare.

Specializãri

In Luxemburg,3 instituţii propun un program de studii pentru obţinerea unui BTS:

 • Liceul tehnic “Şcoala de comerţ şi gestiune” (LTECG)[1]oferã programe de specializare în: marketing-comerţ internaţional, contabilitate-gestiune, secretariat.
 • Liceul tehnic de arte şi meserii (LTAM)[2]oferã programe de specializare în:realizator în domeniul animaţiei şi operator prépresa.
 • Liceul tehnic pentru profesii în domeniul sãnãtãţii (LTPS)[3] oferã programe de specializare în : infirmier pediatrie, psihiatrie, anestezie şi reanimare, moaşã, asistent tehnic medical în domeniul chirurgiei.

Calendar admitere

Liceul tehnic “Şcoala de comerţ şi gestiune” (LTECG)- data limitã de depunere a dosarului este 15 iulie. Liceul tehnic de arte şi meserii (LTAM) -data limitã de depunere a dosarului este 1 septembrie.

Studii universitare

Înfiinţatã în 2003, Universitatea din Luxemburg[4] este o universitate tânãrã, fiind principalul centru de învãţãmânt de acest gen din ţară. Oferta de studiu cuprinde 11 programe de studii de licenţã, 19 programe de masterat, 6 programe de specializare şi perfecţionare şi programe de doctorat. 4000 de studenţi urmeazã cursurile celor 3 facultãţi existente: Facultatea de Ştiinţe, de Tehnologie şi de Comunicare, Facultatea de Drept, de Economie şi de Finanţe Facultatea de Litere, de Ştiinţe Umane, de Arte şi de Ştiinţe ale Educaţiei.Pe lângã oferta educaţionalã standard, fiecare facultate propune şi realizeazã programe de cercetare în centrele specializate pe care le are în componenţã. Cursurile sunt repartizate în clãdirile din campusurile din Limpertsberg, Kirchberg şi Walferdange.

În cadrul Universităţii din Luxemburg funcţionează programe de studii organizate în colaborare cu universităţi prestigioase din străinătate. Absolvenţii acestor programe primesc diplome din partea Universităţii din Luxemburg şi a universităţii partenere. Mobilitatea studenţilor este încurajatã atât prin programul Erasmus cât şi prin acorduri bilaterale independente cu alte universitãţi din Europa, Asia şi America de Nord.

Cerinţe admitere

Dacã doriţi sa urmaţi cursurile universitãţii, o condiţie esenţialã este cunoaşterea aprofundatã a limbilor francezã şi germanã, majoritatea cursurilor fiind predate în ambele limbi, în funcţie de filierã(de exemplu la specializãrile inginerie,amenajare teritorialã, limba de predare este germana). Cunoaşterea limbii engleze este necesarã. Menţionãm cã universitatea organizeazã, pentru studenţi, cursuri de limbã francezã, germanã şi englezã doar la nivel intermediu şi avansat, nu începãtor, din pãcate. În Luxemburg existã numeroase centre de limbi straine care propun o paletã largã de cursuri.

În general, admiterea la studii de licenţã se realizeazã pe bazã de dosar, dar la anumite specializãri se poate organiza şi o sesiune de examen.Dosarul de candidaturã trebuie sã cuprindã: curriculum vitae, scrisoare de motivaţie, un formular online completat, disponibil pe site ul web al universitãţii şi diploma de bacalaureat.

Dacã diploma a fost obţinutã într-o altã ţarã decât Luxemburg, admiterea este condiţionatã de prezentarea unei echivalãri a diplomei de bacalaureat. Organismul însãrcinat cu echivalarea diplomelor se aflã sub tutela Ministerului Învãţãmântului Superior. Procesul este destul de lung, asa cã vã sfãtuim sã vã interesaţi din timp de termenele limitã de depunere a dosarului şi de datele la care se întruneşte comisia, întrucât intervalele sunt destul de mari: o datã la 3 luni. La incheierea studiilor de licenţã se primeşte o diplomã care atestã obţinerea a minim 180 credite şi maxim 240. De remarcat cã obţinerea diplomei de licenţã este conditionatã de efectuarea unui semestru de studiu într-o altã ţarã.

Specializãri

Facultatea de Ştiinte, de Tehnologie şi de Comunicare[5]

Specializãri:

 • Ştiinte şi inginerie En, Fr, De
  • Filiera inginerie :electrotehnicã, geniu civil, mecanicã, informaticã
  • Filiera matematicã
  • Filiera fizicã
 • Ştiinţele vieţii Fr, De
  • Filiera biologie
  • Filiera medicinã
  • Filiera farmacie
 • Informaticã En, Fr
 • Inginerie Fr, De
  • Filiera electrotehnicã
  • Filiera telecomunicaţii
  • Filiera geniu civil-construcţii
  • Filiera geniu civil-urbanism şi amenajarea teritoriului
  • Filiera mecanicã generalã
  • Filiera mecatronicã
  • Filiera energie şi mediu

Facultatea de Drept, de Economie şi de Finanţe[6]

Specializãri:

 • Drept Fr
 • Ştiinţe economice şi de gestiune Fr
 • Gestiune Fr

Facultatea de Litere, de Ştiinţe Umane, de Arte, şi de Ştiinţe ale Educaţiei[7]

Specializãri :

 • Culturi europene En, Fr, De
  • Filiera englezã
  • Filiera francezã
  • Filiera germanisticã
  • Filiera istorie
  • Filiera filozofie
 • Psihologie Fr, De
 • Ştiinţe ale educaţiei En, Fr, De, Lu
 • Ştiinte sociale şi educative Fr, De

Calendar admitere

Pentru înscriere la studii de licenţã pentru semestrul de iarna : din aprilie pânã la jumãtatea lunii septembrie iar pentru semestrul de varã începând cu jumãtatea lunii ianuarie pânã la sfârşitul lunii februarie.

Studii post-universitare

În aceastã secţiune sunt prezentate, în principal, informaţii privind studiile de masterat. Pentru mai multe informaţii referitoare la programele de doctorat sau la programele de specializare, vã rugãm sã contactaţi direct secretariatul universitaţii.

Cerinţe admitere

Procesul de admitere la programele de masterat este acelaşi ca şi pentru studiile de licenţã. Prezentarea echivalãrii diplomei de licenţã şi cunoştinţele lingvistice condiţioneazã astfel acceptarea dosarului de candidaturã. Programele de masterat sunt structurate pentru a obţine cel puţin 60 credite şi cel mult 120.

Pentru a vã înscrie la programele de doctorat, trebuie sã contactaţi în prealabil unul dintre profesorii universitãţii care sa fie coordonatorul lucrãrii dumneavoastrã.

Programele de specializare şi perfectionare cuprind: specializare în medicina generalã, specializarea pentru funcţia de expert contabil, specializarea în drept naţional, specializarea în învãţãmânt şi amenajarea teritoriului.

Specializãri

Facultatea de Ştiinte, de Tehnologie şi de Comunicare[8]

Specializãri :

 • Dezvoltare durabilã En, Fr
 • Informaţie şi calculatoare En
 • Biologie-sisteme integrate En
 • Inginerie Fr, De
 • Matematicã En
 • Medicinã veterinarã En

Facultatea de Drept, de Economie şi de Finanţe[9]

Specializãri :

 • Drept european En, Fr
 • Economie Finanţe En, Fr
 • Ştiinţe bancare şi finanţe En
 • Managementul securitãţii sistemelor de informaţii En, Fr
 • Antreprenoriat şi inovaţie En

Facultatea de Litere, de Ştiinţe Umane, de Arte, şi de Ştiinţe ale Educaţiei[10]

Specializãri :

 • Istorie europeanã contemporanã En, Fr, De
 • Psihologie Fr, De/En
 • Mediere Fr
 • Geriatrie Fr, De
 • Studii franco-germane:comunicare şi cooperare transfrontalierã Fr, De
 • Filozofie En, Fr, De
 • « Erasmus Mundus » : filozofie germanã şi francezã în spaţiul european Fr, De
 • Dezvoltare spaţialã şi analizã En / En, De, Fr
 • Învãţãmânt şi dezvoltare în contexte multilingvistice şi multiculturale En, Fr/ En, De
 • Limbi, culturi şi media : Studii Luxemburgheze En, Fr, Lu

Calendar admitere

Pentru programele de masterat vã sfãtuim sã consultaţi cu regularitate site ul Internet al universitãţii, deoarece perioada de înscriere poate varia.Pentru programele de doctorat, înscrierile sunt permise tot timpul anului.

Costuri de şcolarizare

Pentru cei care opteazã pentru un BTS, şcolarizarea este gratuitã. Pentru studiile universitare şi post-universitare, taxa de studiu variazã între 100 E pe semestru şi 17.500 E pe specializare, în funcţie de domeniul ales.

Finanţare

Posibilitatea obţinerii unei burse direct de la universitate existã doar pentru cetãţenii luxemburghezi şi cei din afara Uniunii Europene. Existã un organism public care acordã burse şi împrumuturi studenţilor, însã una dintre condiţii este ca unul dintre pãrinţi sã fi lucrat în Luxemburg. O altã variantã ar fi solicitarea unei burse Ministerului Culturii din România, însã procesul este destul de lung şi fondurile insuficiente.

Bine de ştiut

Bugetul minim necesar este de 800 E pe lunã. Pentru cazare aveţi nevoie de 350-500 E pe lunã. Puteţi depune cerere pentru un loc în cãmin, preţurile fiind acceptabile, între 200 şi 450 E în funcţie de camerã, iar condiţiile sunt foarte bune. Universitatea dispune de cantine, iar un meniu costã în jur de 4-5 E. Dacã preferaţi sã luaţi masa în altã parte, pregãtiţi minim 8-9 E.

Pentru studenţi, transportul în Luxemburg este foarte avantajos. Vã sfãtuim sã vã procuraţi un abonament semestrial sau anual, care costã 25, respectiv 50 E. Abonamentul oferã cãlãtorii nelimitate cu trenul şi autobuzul, pe tot teritoriul ţãrii.

În ciuda faptului cã Luxemburgul nu figureazã pe lista celor mai cunoscute ţãri în domeniul cultural, oferã totuşi o gamã largã de activitãţi: expoziţii, conferinţe, întâlniri-dezbateri, festivaluri. Puteţi accesa direct agenda activitãţilor culturale la adresa [11]sau îl puteţi comanda şi îl veţi primi gratuit, la începutul fiecãrei luni. Pentru un spectacol de teatru sau operã preţurile variazã între 15-65 E în funcţie de locul în salã, iar un bilet la cinema costã între 6-8 E. La unele spectacole, studenţii pot beneficia de intrare gratuitã.

Directiva 36/2005/EC

Această directivă prevede accesul pe piața muncii în statele UE, fără recunoașterea diplomelor, pentru medicii, medicii dentiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști, moașele, medicii veterinari și arhitecții dintr-o țară a UE. Tuturor practicanților anumitor profesii medicale (autohtoni sau străini) li se poate cere să fie înscriși în registrul național al practicanților de profesii medicale pentru a practica într-o anume țară din UE. Arhitecților li se poate cere să fie înregistrați în registrul național al arhitecților.

Acest acces se referă la accesul în șapte profesiuni reglementate, nu ține loc de document de ședere. Celor care nu au drept de muncă în respectivul stat al UE li se permite însă să înceapă o afacere pe cont propriu.

Recunoașterea europeană a diplomei de inginer

Inginerii pot obține titlul Eur. Ing. din partea en FEANI prin ro AGIR sau altă organizație membră a FEANI.

Notă: titlul Eur. Ing. nu este recunoscut de către Italia și nu poate fi obținut și/sau purtat în Italia, deoarece membrului italian al FEANI nu îi este permis să se substituie autorităților italiene de recunoaștere a diplomelor străine. A purta titlul profesional Eur. Ing. în Italia ar introduce confuzie cu titlul profesional italian, titlu care poate fi acordat doar de către administrația educațională italiană. În Italia se pot purta numai titlurile permise de legile italiene și numai conform acestor legi. În schimb, cei care au primit titlul de inginer în Italia pot cere titlul Eur. Ing. din altă țară europeană.

Alte surse de informare

Condiții de ședere într-un alt stat al Uniunii Europene

De la 1 ianuarie 2014, cetățenii români au liber la muncă în 27 de țări din UE. Dreptul de muncă nu este același lucru cu dreptul de ședere, deși în general cetățenii români care au de muncă au și drept de ședere în statele membre ale UE.

Conform Directivei 2004/38/EC, ca afirmație generală, șederea liberă a unui cetățean european și a membrilor săi de familie într-un alt stat al UE durează maxim trei luni.

De asemenea, statele UE pot interzice intrarea pe teritoriul lor a cetățenilor din alte state UE care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică, siguranța publică sau al căror acces este interzis printr-o măsură de administrație publică.

„În țările membre ale Spațiului Schengen, cetățenii români au dreptul legal de ședere o perioadă de 90 zile într-un interval de 6 luni, potrivit articolul 20, paragraful 1, din Convenția de aplicare a Acordului Schengen. Pot fi făcute mai multe călătorii în acest interval, dar totalul zilelor de ședere nu trebuie sa depășească 90, de la data primei intrări în Spațiul Schengen.

După consumarea celor 90 zile, cetățeanul român are obligația de a părăsi Spațiul Schengen, putând reintra, la finalul perioadei celor 6 luni, calculate de la data primei intrări.”
Poliția de frontieră, România

Pentru șederea de mai mult de trei luni trebuiesc îndeplinite condițiile de la Art. 7 al directivei. Acesta prevede că au drept de ședere cetățenii Uniunii care îndeplinesc unul din punctele (a), (b) sau (c) și membrii lor de familie, conform punctului (d):

a) cei care muncesc (legal) sau sunt self-employed (persoană fizică autorizată) în statul respectiv;
b) au suficiente resurse materiale pentru ei și membrii lor de familie pentru a nu constitui o povară pentru sistemul de asistență socială al statului respectiv și au totodată o asigurare medicală cuprinzătoare;
c) - sunt înscriși ca studenți la o unitate de învățământ publică sau privată acreditată sau finanțată de statul respectiv, inclusiv în învățământul profesional, și
- au o asigurare medicală cuprinzătoare și asigură totodată statul respectiv printr-o declarație sau alt mijloc echivalent că au suficiente resurse materiale pentru ei și membrii lor de familie pentru a nu constitui o povară pentru sistemul de asistență socială al statului respectiv pe durata șederii lor;
d) sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii care îndeplinește condițiile de la punctele (a), (b) sau (c).

Conform art. 14, dacă cetățenii europeni și membrii lor de familie au intrat în statul gazdă pentru a căuta de muncă, ei nu vor fi expulzați dacă dovedesc că ei continuă să-și caute de muncă și că au o șansă reală de a fi angajați, cu excepția cazurilor prevăzute de măsuri de administrare publică, de siguranță publică sau de sănătate publică.

Unele state impun cererea unui document de ședere într-un anumit număr de zile de la intrarea în țara respectivă într-un scop de ședere care cade sub art. 7. A nu-l cere la timp poate fi pedepsit cu amendă sau reținere (detenție), dacă dreptul acelui stat prevede acest lucru.

A comite infracțiuni grave sau a primi ajutor social (peste 50% din venit) constituie temeiuri de expulzare. Cel din urmă temei nu se aplică azilanților recunoscuți și rezidenților pe termen lung ai UE. Expulzarea cetățenilor europeni dintr-un stat al UE poate fi contestată în trei instanțe înainte de rămâne definitivă.

Dovedirea cetățeniei europene se face în baza pașaportului sau buletinului de identitate, care constituie documente de călătorie (permisul de conducere și documentul de ședere nu constituie dovezi ale cetățeniei). Legitimarea cu documentul de ședere se poate face doar în statul în care a fost emis, în restul țărilor UE el are doar valoare de viză de intrare în statul care l-a emis sau de viză Schengen în cazul emiterii de către un stat membru al Acordului de la Schengen.

Cei care au permis de rezident pe termen lung al Uniunii Europene îl pot preschimba pe un nou permis de rezident pe termen lung al Uniunii Europene, emis de statul în care se mută, cu condiția să aibă un scop de ședere permanentă recunoscut de lege. Acest permis conferă drept la ajutor social în statul care l-a emis. Danemarca, Irlanda și Marea Britanie nu participă la preschimbarea acestor permise.

Șederea într-un alt stat al UE este explicată în detaliu de Ministerul Administrației și Internelor în ro Ghidul românului în UE.

Surse de informare asupra dreptului de ședere

Ghiduri

UE:

Dreptul de muncă al cetățenilor români în UE:

Contact

Pentru detalii suplimentare, întrebãri sau eventuale nelãmuriri, ne puteţi scrie la urmãtoarele adrese:

Andreea Bran Coordonator LSRS Luxemburg andreea.bran[at]benelux.lsrs.ro

Bogdan Popa Ambasador LSRS Benelux bogdan.popa[at]benelux.lsrs.ro