Filiala Germania

De la Liga Studentilor Romani din Strainatate
Salt la: navigare, căutare

Filiala Germania reprezintă Liga Studenţilor Români în Străinătate pe teritoriul Germaniei.


Cine suntem noi?
Signatur Logo.jpeg

O echipă tânără și dinamică, de studenți și absolvenți ai unui ciclu de studii în Germania.

LSRS Germania este una dintre cele peste 30 de filiale ale Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS), o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă, al cărei rol primordial este de a oferi membrilor săi și celor interesați (elevi, studenți, doctoranzi, absolvenți) un cadru deschis de dialog și acţiune. Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.


Obiective

Echipa LSRS Germania este aici pentru tine să te ajute să dobândești o educație de calitate și să te informeze nu numai cu privire la oportunitățile academice, ci și asupra a ceea ce înseamnă viața de zi cu zi în această țară.

În atingerea obiectivelor sale, LSRS este mandatată să colaboreze cu instituțiile reprezentative ale statului român, indiferent de culoarea politică a acestora. Prin Statut, LSRS este o organizație apolitică și echidistantă, iar implicarea în politică este interzisă în mod expres.

Ce facem, mai exact?

 • oferim consultanță academică tinerilor români care doresc să-și continue studiile în Germania;
 • oferim un cadru de comunicare între studenții români care își desfășoară deja activitatea academică în Germania, cu scopul de a consolida identitatea comunității studenților și a absolvenților români din această țară;
 • promovăm o imagine pozitivă a României în lume prin exemplul rezultatelor și al valorii studenţilor români din străinătate, precum şi prin organizarea de acţiuni specifice;
 • încurajăm comunicarea dintre studenţii români din străinătate şi cei din România în vederea schimbului de idei şi experienţe;
 • promovăm relaţii strânse de prietenie, sprijin reciproc şi colaborare cu organizaţii studenţeşti şi de tineret din ţară şi din străinătate.


Organizare

 • Coordonator: coordonează activitatea voluntarilor filialei, asigură completarea echipei, transmite informații cu privire la comunitatea de români din țara în care se află.
 • Consilier Comunicare şi Informare: concepe și transmite comunicatele oficiale ale filialei LSRS; concepe și propune materiale și mesaje de promovare și campanii de comunicare LSRS destinate fie membrilor, fie publicului larg din Germania; identifică și valorifică oportunitățile de promovare și mediatizare a LSRS, cum ar fi mijloace online, presă scrisă sau TV, evenimente naționale și internaționale.
 • Consilier Proiecte: contribuie cu idei de proiecte pentru filală; colaborează cu toate departamentele LSRS și cu toate secțiile propriei filiale în conceperea și implementarea proiectelor.
 • Consilier Relaţii Externe: sprijină activ înființarea de asociații locale ale studenților români în cadrul universităților din țara respectivă și menține relații strânse cu acestea; identifică posibili parteneri pentru Filiala LSRS, propune şi susţine parteneriate; răspunde de imaginea externă a Filialei LSRS; monitorizează evenimentele relevante organizate în țara respectivă şi inițiază și organizează prezența LSRS la acestea.
 • Consilier Juridic: oferă consiliere referitoare la întrebările de natură juridică
 • Consilier Organizaţii Studenţeşti: inițiază și gestionează colaborări între filială și alte organizații studențești de nivel regional sau național, asigurând astfel prezența LSRS în cadrul mișcării studențești din Germania.
 • Consilier Design şi Conţinut Media: asigură acoperirea evenimentelor LSRS, produce şi sintetizează materiale foto, video, înregistrări etc. din cadrul evenimentelor LSRS.
 • Consilier Relaţii Interne: identifică studenții români din Germania, pe universități şi pe nivele de studiu; gestionează datele statistice privitoare la activitatea filialei; ține evidența realizărilor membrilor LSRS din Germania.
 • Consilier Membri: acționează pentru dezvoltarea bazei de membri LSRS din Germania; promovează legăturile dintre studenții români din țara respectivă; răspunde solicitărilor membrilor filialei şi soluționează problemele pe care aceştia le întâmpină.

Proiecte

Evenimente

Echipă

LSRS Germania

Prenume Nume Functia E-mail Info
Alexandra Sasu Coordonator LSRS Germania alexandra.sasu@de.lsrs.ro Da
Silviu Homoceanu Coordonator Adjunct silviu.homoceanu@de.lsrs.ro Da
Dana Georgescu Prim Consilier Comunicare & Informare dana.georgescu@de.lsrs.ro Da
Nicoleta Proștean Consilier Comunicare & Informare nicoleta.prostean@de.lsrs.ro Da
Miruna Bacali Consilier Comunicare & Informare contact@de.lsrs.ro Da
Ioana Bonta Consilier Comunicare & Informare contact@de.lsrs.ro Da
Vlad Olteanu Prim Consilier Proiecte vlad.olteanu@de.lsrs.ro Da
Rares Sufana Consilier Proiecte rares.sufana@de.lsrs.ro Da
Vlad Lata Consilier Membri vlad.lata@de.lsrs.ro Da
Andreea Fintoc Consilier Relatii Externe andreea.fintoc@de.lsrs.ro Da
Lavinia Dobre Consilier Dezvoltare lavinia.dobre@de.lsrs.ro Da
Elena Capatana Consilier Media & Design elena.capatana@de.lsrs.ro Da
Victor Gigea Consilier Juridic victor.gigea@de.lsrs.ro Da
Anca David Consilier Juridic anca.david@de.lsrs.ro Da


Contact

contact@de.lsrs.ro - E-mail de contact principal pentru Filiala Germania a LSRS.

Pagina de Facebook LSRS Germania , Grup Facebook LSRS Germania - Vizitează pagina şi grupul nostru de Facebook şi ai acces la informaţii necesare şi opinii concrete despre studiul în Germania.

Informații utile vei găsi și pe blog-ul nostru: http://germania.blogs.lsrs.ro/

Te așteptăm în comunitatea LSRS Germania!